Reference

2023

Vodojem Kostelec 2 x 100 m3 - sanace objektu

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Revize komínů v areálu Cementárny Hranice a.s.

Objednatel: Cement Hranice a.s.

Oprava komínu 105 m kotelny PARAMO, a.s. v Kolíně

Objednatel: PARAMO, a.s.

Revize komína 105 m v areálu PARAMO, a.s. v Kolíně

Objednatel: PARAMO, a.s.

Vodojem Jablunkov Alžbětinky 1 000 m3 - sanace objektu

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Revize vnějšího a vnitřního plášte komína CA 101-130 m, Litvínov

Objednatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Sanace ŽB sloupů dopravních pásů drtíren v areálu CEMENT Hranice a.s.

Objednatel: Cement Hranice a.s.

Sanace ČOV Albrechtice-rekonstrukce a oprava technologické a stavební části

Objednatel: POHL cz, a.s.

Oprava zděného komína výšky 77,0m provozu Aglomerace 2-III.etapa v areálu Třineckých železáren a.s.

Objednatel: POLANSKÝ s.r.o.

Oprava zděného komína výšky 96,5m provozu Aglomerace 2-III.etapa v areálu Třineckých železáren a.s.

Objednatel: POLANSKÝ s.r.o.

Injektáže trhlin v záchytné vaně ORG 10 skladu hořlavin v areálu BC-MCHZ, s.r.o.

Objednatel: VOSTAV MORAVA a.s.

Stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, pavilon L, sever

Objednatel: OHLA ŽS, a.s.

Vrtací a kotvící práce na akci HB Ciroš, II.etapa

Objednatel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Revitalizace vodní nádrže v hale finální montáže, Hyundai Motor

Objednatel: DIRIGERE servis s.r.o.

ČOV Kopřivnice - oprava usazovací nádrže UN-3

Objednatel: WAMBEX spol. s r.o.

ČOV Nový Jičín - oprava havárie pojezdové dráhy DN-3

Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Oprava kolektoru-most ev.č. D1-237P-přivadeč OOV, Bravantice

Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Věžový vodojem Opava 500 m3 - sanace objektu

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

ČOV Nový Jičín - oprava pojezdového mostu dosazovací nádrže DN-2

Objednatel: MEDMES, spol. s r.o.

Oprava rampy nádvoří správní budovy

Objednatel: Lenzing Biocel Paskov a.s.

Finální úprava podlahy v objektu TRIMR s.r.o., Ostrava

Objednatel: TRIMR s.r.o.

ČOV Nový Jičín - oprava pojezdového mostu dosazovací nádrže DN-1

Objednatel: MEDMES, spol. s r.o.

2022

Injektáž pracovních spár, trhlin a průsaků v ŽB konstrukci výpustního objektu na akci Revitalizace Hlučín

Objednatel: KREICZIRSKY s.r.o.

VDJ Baška – oprava a rekonstrukce stavební části AK a VDJ

Objednatel: FUS a HARAZIM s.r.o.

Sanace objektu – kasárna Hranice

Objednatel: SIaP Speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Oprava zděného komína výšky 96,500 m provozu Aglomerace 2 v areálu Třineckých železáren a.s.

Objednatel: POLANSAKÝ s.r.o.

VDJ Kojkovice 2 x 50 m3 – sanace objektu

Objednatel: FUS a HARAZIM s.r.o.

Stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, pavilon L

Objednatel: OHLA ŽS, a.s.

Vrtací a kotvící práce na akci HB Ciroš

Objednatel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

ČOV Kopřivnice – oprava koruny dosazovací nádrže

Objednatel: KUNST, s.r.o.

Oprava kolektoru-most ev.č. 67-041P-přivaděč OOV-Krásné Pole-Karviná

Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Rekonstrukce objektu společnosti TRIMR v Ostravě-Vítkovicích

Objednatel: OHLA ŽS, a.s.

Oprava kolektoru u kompresorovny v areálu společnosti Cement Hranice a.s.

Objednatel: Cement Hranice a.s.

Výstavba plnící stanice CNG v areálu ČS BENZINA v Praze

Objednatel: Bonett Gas Systems, s.r.o.

Sanace opěr železničního mostu na trati Dětmarovice - Petrovice u Karviné

Objednatel: OHLA ŽS, a.s.

Zhotovení mikropilot v areálu Lenzing Biocel Paskov a.s.

Objednatel: OHLA ŽS, a.s.

Zhotovení projektové dokumentace VDJ Jablunkov-Alžbětinky 1000 m3 – sanace objektu

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Provedení stříkaného betonu na stěnách záchytné jímky v areálu BC-MCHZ, s.r.o.

Objednatel: VOSTAV MORAVA a.s.

2021

Kompletní rekonstrukce vodojemu v Rohovci

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Odkyselovací stanice Jakubčovice – rekonstrukce technologie

Objednatel: POHL cz, a.s. – odštěpný závod Opava

Sanace ŽB konstrukcí v areálu ČOV Bílovec

Objednatel: POHL cz, a.s. – odštěpný závod Opava

Snížení energetické náročnosti ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Objednatel: W& D Morava s.r.o.

ATS Stará Ves nad Ondřejnicí – sanace objektu

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Redukční stanice Poruba – oprava a rekonstrukce stavební části

Objednatel: POHL cz, a.s. – odštěpný závod Opava

VDJ Salaš 2x1500 m3 – sanace objektu

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Výstavba vodíkové plnící stanice v Praze

Objednatel: Bonett Bohemia, a.s.

Injektáže trhlin záchytné vany skladu hořlavin v areálu společnosti BC - MCHZ

Objednatel: VOSTAV MORAVA a.s

Sanace rampy mlýnice a podjezdu

Objednatel: Cement Hranice, akciová společnost

Sanace betonových patek při výměně OK chladníku v Třineckých železárnách

Objednatel: POLANSKÝ s.r.o.

Přivaděč DN 1200 Šance – Nová Ves – rekonstrukce přemostění

Objednatel: TALPA – VHS, s.r.o.

VD Letovice - sanace odběrné věže

Objednatel: POLANSKÝ s.r.o.

Výstavba vodíkové plnící stanice v Litvínově

Objednatel: Bonett Bohemia, a.s.

Sanace opěr lávky pro cyklisty přes řeku Ostravici

Objednatel: Lenzing Biocel Paskov a.s.

Utěsnění kolektorů pod dálnicí D1

Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

2020

Kompletní rekonstrukce vodojemu v Raduni

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Vystavba ČS pro CNG v Brně

Objednatel: Bonett EUROGAS CNG Fleet, a.s.

Injektáže trhlin záchytné vany skladu hořlavin a vyrovnávacích nádrží v areálu společnosti BC - MCHZ

Objednatel: VOSTAV MORAVA a.s.

Provedení stříkaného betonu na vnitřních stěnách nádrží ČOV Heřmanův Městec

Objednatel: SIaP speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Sanace vnitřních stěn sil – Vápenka Čertovy schody

Objednatel: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Odstranění havarijního stavu prvků střešní konstrukce

Objednatel: EKOVA ELECTRIC a.s.

Sanace akumulační komory VDJ Malá Morávka

Objednatel: MYFA Olomouc s.r.o.

Rozšíření varny – provedení průmyslové podlahy Ucrete

Objednatel: OHL ŽS, a.s.

Sanace opěrných zdí Letenského tunelu

Objednatel: Gardenline s.r.o.

Výstavba odvodňovací linky – stavební část

Objednatel: KUNST, spol. s r.o.

Vystavba ČS pro CNG ve Vsetíně

Objednatel: Bonett Bohemia, a.s.

Oprava hydroizolace budovy – VDJ Karviná Ráj

Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

2019

Injektáže trhlin záchytné vany skladu hořlavin a vyrovnávacích nádrží v areálu společnosti BC - MCHZ

Objednatel: VOSTAV MORAVA a.s.

Sanace skluzu a vývařiště – VN Kojetín

Objednatel: Lesostavby Frýdek–Místek, a.s.

Sanace pravé akumulační nádrže vodojemu v Hýlově

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Provedení stříkaného betonu na opěrné stěně mostu ev.č. 351-026 v Třebíči

Objednatel: SIaP speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Provedení stříkaného betonu vč. výztuže na nadjezdu ulice Hlavní ve Frýdku-Místku

Objednatel: RB IZOL s.r.o.

Rekonstrukce ČS hrubých česlí v areálu elektrárny Mělník

Objednatel: POLANSKÝ s.r.o.

Sanace levé akumulační nádrže vodojemu v Nové Vsi

Objednatel: RV Styl s.r.o.

Oprava kalníkového vývaru č. 23 přivaděče Bludovice-Karviná

Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Oprava pojezdových vrat v areálu Dopravního podniku Ostrava

Objednatel: KIRK spol. s.r.o.

Zhotovení základů pod tlačkou sochorů v areálu společnosti Liberty Ostrava a.s.

Objednatel: SŽD HAVEL s.r.o.

Ostrava hlavní nádraží – modernizace (eskalátory)

Objednatel: OHL ŽS a.s.

Dodateční sanace objektu podúrovňového soustruhu

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Oprava těsnosti betonové jímky odpadních vod

Objednatel: Frýdecká skládka, a.s.

Oprava hydroizolace střechy na vodojemu Karviná Ráj

Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Provedení sanace hráze rybníka Kostkov

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

2018

Sanace objektu podúrovňového soustruhu v areálu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Sanace zásobníku uhlí Darkov

Objednatel: AmpluServis, a.s.

Sanace akumulační nádrže vodojemu v Ludgeřovicích

Objednatel: RV Styl s.r.o.

Provedení utěsnění montážní jámy v areálu společnosti Mycí centrum Vytásek s.r.o. v Olomouci

Objednatel: Pastell spol. s r.o.

Lepení uhlíkových lamel na ŽB nosníky v objektu společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s.

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Zajištění stability rovnaniny kotvením balvanů do dna koryta potoků Lúčka a Kotelského

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Kompletní sanace vodojemu v Palkovicích

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Provedení liniové injektáže železobetonových konstrukcí na stavbě OD Prior ve Zlíně

Objednatel: STRABAG a.s.

Provedení plošné injektáže mostní opěry na silnici I/11

Objednatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sanace skeletu objektu vstupní rozvodny VN v areálu společnosti Semperflex Optimit s.r.o.

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

2017

Hydroizolace výtahových a vodovodních šachet

Objednatel: Společenství vlastníků bytového domu, Vsetín

Zřízení stříkaného betonu na mostním pilíří v Návsí u Jablůnkova

Objednatel: DEV Company, spol. s r.o.

Injektáž pracovních spár – přečerpávací stanice Paršovice

Objednatel: MYFA Olomouc s.r.o.

Sanace patek sloupů a betonáž podlahy seníku ve Spálově

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Sanace aktivační nádrže – ČOV Dolní Benešov

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Provedení injektáže pracovních spár záchytné vany skladu hořlavin v areálu BC-MCHZ

Objednatel: VOSTAV MORAVA a.s.

Stabilizace balvanitých skluzů – potok Mražok

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Injektáže pracovních spár a trhlin objektu úpravny vody v Nové Vsi

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Oprava opevnění pod mostem ev.č. 48312-6 - Podolánky

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Injektážní práce – VT Dětmarovická Mlýnka km 2,765 – 5,177

Objednatel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Sanace zásobníků na surové uhlí v areálu společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Zhotovení projektové dokumentace na sanaci objektu podúrovňového soustruhu

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

VDJ Brušperk Petřiny - sanace objektu

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

2016

Sanace neutralizačních jímek v areálu ÚV Podhradí – 2.etapa

Objednatel: POHL cz, a.s.

Zhotovení stříkaného betonu na mostním pilíři Jablůnkov - Návsí

Objednatel: STASPO, spol. s.r.o.

Izolace výtahových šachet v bytovém domě.

Objednatel: Bytové družstvo Vsetín

Sanace dělící přepážky neutralizačních jímek

Objednatel: Veolia Energie ČR, a.s.

VD Kružberk – sanace strojoven a návodního límce

Objednatel: FREYSSINET CS, a.s.

Sanace zhlaví usazovací nádrže – ČOV Havířov

Objednatel: SIaP Speciální izolace a povrchy, s.r.o.

Sanace vrchlíku VN III – ČOV Opava

Objednatel: POHL cz, a.s.

Oprava hrazení na vodním toku Mrožok km 0,000 – 0,800

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Oprava přetěsnění šachet SHZ - Sedlnice

Objednatel: ČEPRO, a.s.

2015

Zhotovení základové konstrukce pod ocelový komín, včetně kotev pro jeho lanové ukotvení v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Kompletní výměna balkonů na dvorní fasádě bytového domu na Nádražní ulici v Ostravě

Objednatel: Vladimír Klein

Dílčí oprava mostu (mostních opěr) ev.č. 48413-2 přes potok Bystrý v obci Janovice

Objednatel: JIRTOMEX EKO s.r.o.

Zpevnění paty břehu potoka Zaguří v km 1,21 - 1,26

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Provedení stavebního průzkumu podlahy a podloží ve výrobní hale ve Frýdku - Místku

Objednatel: SPCGMAX s.r.o.

Sanace propustků a mostních objektů na dvojkolejné trati Brno – Královo Pole - Kuřim

Objednatel: SUBTERRA a.s.

Sanace přesypaných mostů na dálnici D1, úsek 9 EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Stabilizace RD ve Vřesině (stabilizace objektu stažením, zpevnění základů, sanace trhlin)

Objednatel: Radmila Panáčková

Zesílení stropních vazníků uhlíkovými lamelami – OC FRÝDA

Objednatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Stabilizace balvanitého skluzu na řece Čeladenka v km 8,340

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Sanace odtokové a odpadní štoly v areálu PVE Dlouhé Stráně

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Sanace neutralizačních jímek v areálu ÚV Podhradí

Objednatel: POHL cz, a.s.

Zřízení stříkaného betonu v objektu vodojemu v Jakubčovicích

Objednatel: FUS a HARAZIM s.r.o.

2014

Sanace záchytné, havarijní jímky v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Oprava hydroizolace podchodu železniční stanice v Ústí nad Orlicí

Objednatel: AŽD Praha, s.r.o.

Kotvení kamenného zdiva mostního křídla mostu ev.č. 48413-2 přes potok Bystrý v obci Janovice

Objednatel: JIRTOMEX EKO s.r.o.

Sanace záchytné, havarijní jímky v areálu společnosti CS CABOT, spol. s r.o.

Objednatel: eko ESO, spol. s r.o.

Stabilizace balvanitého skluzu na řece Čeladenka v km 0,214

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Sanace vodojemu 250 m3 v Klokočově

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Injektáž opěrné zdi rybochodu – jez Lhotka

Objednatel: POHL cz, a.s.

2013

Sanační práce: Teplárna Ostrava Třebovice

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Sanační práce: Koksovna Svoboda v Ostravě Přívoze

Objednatel: Minova Bohemia, s.r.o.

Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze

Objednatel: OHL ŽS, a.s

Montáž kotvících bodů na komínech elektrárna Počerady

Objednatel: BETOCHEM, s.r.o.

Sanační práce: Statické zabezpečení přístavby České televize Ostrava uhlíkovými lamelami

Objednatel: Česká televize – Televizní studio Ostrava

2012

Těsnící injektáže, těsnění dilatačních a pracovních spár: FÓRUM NOVÁ KAROLINA

Objednatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., STRABAG a.s., BASE IC, s.r.o.

Rekonstrukce stávajících konstrukcí: Silnice I/56 Ostravice, most ev. č. 56-097

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sanační a injektážní práce - krytý bazén Olešná, hospic Olešná, Aquapark Kravaře

Objednatel: METROSTAV a.s.

Injektážní práce rekonstrukce stávajících konstrukcí: Ježanský potok

Objednatel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

2011

Sanační práce, kotvení: KOPYTNICE km 1,880-2,330 II. etapa - hrazení bystřin

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, s.r.o.

Sanace betonových povrchů: objekty SO 0202, SO 0203, SO 0204 na ČOV Nosislav

Objednatel: VHS Břeclav s.r.o

Těsnící injektáže, těsnění dilatačních a pracovních spár: FÓRUM NOVÁ KAROLINA

Objednatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., STRABAG a.s., BASE IC, s.r.o.

Sanační práce: Optimalizace trati st. hr. SR-Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší - SO 16-19-03

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Sanační a injektážní práce, kotvení: Stráňský potok v km 0,000- 1,333

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

2010

Sanační práce, kotvení: Oprava železničního podchodu v Bystřici nad Olší na stavbě

Objednatel: RESA-sanace a rekonstrukce, s.r.o.

Sanační práce, kotvení: ZRZÁVKA km 4,200-8,440 - hrazení bystřin

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Sanační a injektážní práce, kotvení: KOPYTNICE km 1,880-2,330 II. etapa - hrazení bystřin

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Statické zabezpečení rodinného domu, Jakubčovice nad Odrou

Objednatel: Ing. Zdeněk Kůrovec

Sanační práce: Opravárenské centrum letadel Mošnov SO 01 - Hangár

Objednatel: OHL ŽS, a.s.

2009

Sanační práce: Zesílení ocelové konstrukce nádrže na kejdu lepenými uhlíkovými lamelami

Objednatel: Mléčná farma Lubina, s.r.o.

Sanační a injektážní práce, kotvení: „Střední Opava" břehové zpevnění

Objednatel: Christos Liolios

Sanační a injektážní práce, kotvení: Jasenka km 0,080 - 0,550 hrazení bystřin

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s

Sanační a injektážní práce, kotvení: Frýdlantská Ondřejnice km 1,427 - 2,678 hrazení bystřin

Objednatel: Ekostavby s.r.o.

Sanační práce: Most ev.č. 69/003 a ev.č. 69/004v obci Lhota u Vsetína

Objednatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

2008

Sanační práce: Oprava Lískoveckého mostu C 201, C 202, C203

Objednatel: ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.

Sanační práce: Cyklostezska Frýdek - Místek - průtah městem

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Sanační a injektážní práce, kotvení: Kotelský potok - břehové zpevnění

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Sanační práce: Most na ul. Plzeňská, Ostrava

Objednatel: ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.

Provedení stěrkové izolace na mostních objektech při stavbě silnice I/48 Tošanovice - Žukov

Objednatel: DOPRASTAV a.s.

2007

Zajištění pilotové stěny formou stříkaného betonu Český Těšín

Objednatel: METROSTAV a.s.

Dálnice D47 - Antigraffiti nátěr konstrukce mostu - most přes Ostravici

Objednatel: ODS DOPRAVNÍ STAVBY a.s.

Statické zajištění betonových konstrukcí: Opravárenské centrum letadel v Mošnově

Objednatel: BCC s.r.o.

Výplňová injektáž kaveren bytové domy Praha – Holešovice

Objednatel: PROFFER stavební, s.r.o.

Sanace stropů že Bytový dům v Bohumíně na ulici Nerudova

Objednatel: SSKA - Stavební společnost Karviná a.s.

Reprofilace železobetonové konstrukce mostu ev. č. 11-169 v Ropici

Objednatel: INSKY spol. s r.o.

2006

Sanace dosazovacích nádrží ČOV Valašské Meziříčí

Objednatel: COMMODUM spol. s r.o.

Kotvení opěrné zdi a provedení stříkaného betonu opěrných zdí: Frýdek – Místek, garáže MÚ

Objednatel: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

Sanační a injektážní práce: Rekonstrukce mostu ev. č. 442-028 v Jakubčovicích

Objednatel: ODS DOPRAVNÍ STAVBY a.s.

Sanační práce: Rekonstrukce mostu ev. č. 4794-4 v Paskově sanace práce na konstrukci mostu

Objednatel: ODS DOPRAVNÍ STAVBY a.s.

Sanační práce: Rekonstrukce mostu ev. č. 4982 přes řeku Olši v areálu Třineckých Železáren a.s.

Objednatel: ODS DOPRAVNÍ STAVBY a.s.

Sanační práce: Rekonstrukce ČOV Těrlicko-Jih uskladňovací nádrž na kal

Objednatel: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

2005

Technické řešení a realizace statického zabezpečení opěrné zdi: Nad Višňovkou 828/47 - Praha

Objednatel: JUDR. Alexandra HOCHMANOVÁ

Oprava narušených částí římsy hráze Žermanice za použití kompletní horolezecké techniky

Objednatel: ŽS BRNO a.s. - Pozemní stavitelství Ostrava

Sanační a injektážní práce: ČOV Moravské Budějovice reprofilace, těsnící injektáž injektáž dilatačních spár

Objednatel: VHS BŘECLAV s.r.o.

Rekonstrukce odlehčovacích komor Valašské Meziříčí a Vsetín při akci „Čistá řeka Bečva“

Objednatel: COMMODUM spol. s r.o.

Injektážní práce: Těsnění a oprava smyčkové a odpadní jámy v areálu ALFUN a.s.

Objednatel: KARETA s.r.o.

2004

Sanace objektů pro skladování tuhých organických hnojiv v Mankovicích - reprofilace betonových konstrukcí a zpevnění pomocí uhlíkových lamel

Objednatel: AGROSUMAK a.s.

Sanační práce: Oprava mostu km 1,880-1,892 ve Frenštátu pod Radhoštěm

Objednatel: LESOSTAVBY Frýdek - Místek a.s.

Injektáž trhlin mostu č.10-015 v Brandýse nad Labem.

Objednatel: AZ SANACE a.s.

Komplexní oprava dilatačních spár v podlahách 1.PP a 2.PP podzemních garáží KOC Nový Smíchov

Objednatel: SKANSKA a.s.

Rekonstrukce návodního líce hráze - vodní dílo Bystřička - s využitím kompletní horolezecké techniky

Objednatel: COMMODUM spol. s r.o.

2003

Statické zajištění svahu mikropilotami při opravě kanalizačních šachet - Frýdek-Místek

Objednatel: LESOSTAVBY Frýdek - Místek a.s.

Injektáž kamenného zdiva mostních opěr a křídel silničního mostu na ulici Kubelíkově v Liberci

Objednatel: BREX s.r.o.

Zpevnění podloží základů středových sloupů objektu služeb na ulici Mongolská v Ostravě

Objednatel: INGNOVA s.r.o.

ČD - podchod v železniční stanici Valašské Meziříčí - provedení reprofilačních a injektážních prací

Objednatel: FIRESTA a.s.

Vysokotlaká injektáž dna a stěn armaturní šachty na přivaděči SU Mešnice - RS Poruba

Objednatel: KVAZAR a.s.

ČD - sanace mostních objektů při modernizaci úseku tratě Hranice - Studénka

Objednatel: P.S.K. Brno

2002

Sanační práce: Betonové konstrukce dosazovací nádrže č. 2 ČOV Jasenky v Hlučíně

Objednatel: VaK Hlučín

Těsnící stěna při rekonstrukci podjezdu „Myší díra“ v Třinci, stavební objekt SO 111-1 silnice II/468

Objednatel: FIRESTA a.s.

Injektáž trhlin v železobetonové spřahující desce mostovky silničního mostu přes Olši č. 468-002

Objednatel: FIRESTA a.s.

Statické zabezpečení domů č. 1258, 1259 na Zámeckém nám. ve Frýdku - Místku

Objednatel: Ing. Přemysl ŠTÍPEK

Injektáž základů mostu na železničním koridoru úseku Studénka - Jistebník, most v km 246,654

Objednatel: INGNOVA s.r.o.

2001

Injektáž mostu I/II v Mostech u Jablunkova

Objednatel: DS Holding a.s.

Vratimov - ZŠ Vratimov Sanace suterénu objektu (provedení chemické injektáže)

Objednatel: ZŠ Vratimov

Sanační práce: Reprofilace a obnova izolace záchytné jímky úložiště ropných produktů v Javorníku

Objednatel: HS AGROPLUS – Javorník

Provedení hydroizolačních prací v objektu podzemních garáží ul. Bělehradská v Praze

Objednatel: INGNOVA s.r.o.

2000

Injektáž mostu I/II v Mostech u Jablunkova

Objednatel: DS Holding a.s.

Sanační práce: Reprofilace a obnova izolace záchytné jímky úložiště ropných produktů v Javorníku

Objednatel: HS AGROPLUS - Javorník

1999

Projekty a realizace statického zabezpečení rodinných domů v Bystřici nad Olší.

Objednatel: Investoři soukromého sektoru

1998

Projekt a realizace zpevnění „skalního mostu“ nad hranou Pustého žlebu v Moravském krasu.

Objednatel: Agentura ochrany přírody ČR

Projekt a realizace sanace základu středního pilíře a oprava spodní stavby mostu č. 483-013 přes potok Bystrá ve Frenštátu pod Radhoštěm, včetně obnovy vodního stupně pod mostem.

Objednatel: SÚS Nový Jičín