Co děláme

Injektážní práce

Injektážní práce

Sanace betonových konstrukcí

Sanace betonových konstrukcí

Sktříkané betony

Sktříkané betony

Práce ve výškách

Práce ve výškách

Jádrové vrtání

Jádrové vrtání

Sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva

Injektážní práce

Provádíme těsnící, výplňové stabilizační a zpevňující injektáže chemickými nebo cementovými médii.

 

Injektáží lze dosáhnou změny injektovaného prostředí:

  • Zvýšení pevnostních a mechanických vlastností
  • Snížení propustnosti (zejména pro vodu a plyny)

Sanace betonových kontrukcí

Provádíme sanace betonových, železobetonových a zděných konstrukcí. Podstatou sanačních prací je prodloužení životnosti nebo zvýšení pevnosti a únosnosti opravované konstrukce.

 

Používáme ucelené sanační systémy výrobců PCI, Betosan, Sika a MAPEI.

Stříkané betony

Provádíme stříkané betony tzv. suchým nástřikem, kdy betonová směs je dopravována na místo určení v tlakové hadici, která je ukončena stříkací pistolí s tryskou. Přes tuto trysku je do pistole přivedena záměsová voda.

 

Stříkané betony provádíme také s hlazeným povrchem.

Práce ve výškách

Provádíme práce ve výškách a nad volnou hloubkou s využitím kompletní horolezecké techniky.

Jádrové vrtání

Provádíme jádrové vrtání do betonových a železobetonových stavebních konstrukcí. Vrtat lze buď kolmo na konstrukci, nebo pod zvoleným úhlem. Tato technologie slouží především pro provádění prostupů přes konstrukce a k odebírání jejich vzorků (tzv. jader), na kterých se dále mohou zkoušet jejich pevnostní charakteristiky apod.

 

Jsme schopni vyvrtat prostupy v průměrech od 50 mm do 300 mm.

Sanace vlhkého zdiva

Provádíme dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti chemickou injektáží, díky které dochází k zamezení prostupu vlhkosti do zdiva. Jedná se o technologii, která obnovuje popř. nahrazuje chybějící či poškozenou stávající hydroizolační vrstvu. Na zdivo zasažené vlhkostí se dále aplikuje sanační omítka, která zajišťuje odchod vlhkosti ze zdiva při jeho vysušování.

 

Veškeré práce provádíme v souladu se směrnicemi WTA.